Alfeldski Fotosalon 2023.

Senteški Kulturni centar i Senteški fotoklub organizuju

XXIX. Alfeldski Fotosalon

od 28. oktobra  –   18. novembra 2023. godine

 

Cilj salona:  obezbeđivanje kontinuiteta u izlaganju umetničkih fotografija

visokog kvaliteta.

 Uslovi konkursa : Pravo učešća na konkursu imaju fotografi  iz zemlje i inostranstva,  fotografijama nastalih nakon 2014. godine koje nisu bile izložene u Sentešu ili na Alfeldskom salonu. Maksimalan broj poslatih fotografija je 5 komada (digitalne, analogne ili print: u boji, crno-beli, monohrom ili arhaične izrade). Očekujemo raznovrsnost tema  kao i tehnika, od tradicionalne crno –bele, preko kamere opskure  sve do primenjenih (argenotipije, cijanotipije, antrakotipije, oleotipije, talbotipije itd.)

Prihvataju se fotografije čiji je  maksimalan spoljni obim 30x40cm  (sama fotografija može biti i manja u zavisnosti od kreativnosti autora), maksimalne debljine 2cm.Prihvataju se i fotografije većeg ili manjeg  obima i debljine, ali one moraju biti uokvirene, imati zakačaljku i biti  spremne za izlaganje. O  transportu ovih fotografija brine se sam autor.

Prijava fotografija se vrši u digitalnoj formi, u 300 dpi rezoluciji, duža strana slike 25cm, za izradu kataloga veličine A4.

Kompletan materijal sa izložbe će biti postavljen na sajtu Senteškog fotokluba u 300 x 500pixelu. Ovde se mogu naći i sve fotografije sa prethodnih salona.

Kotizacija:  1500 forinti (novac  je namenjen izradi kataloga i troškovima nastalih vraćanjem fotografija. Svakom učesniku je obezbeđen po jedan primerak kataloga).

Članovi žirija:  , umetnici fotografije

Nagrade:  I, II, III nagrada (originalne  bronzane plakete), 5 posebnih nagrada (pokloni i diplome)

Rok prijave:   30. septembar 2023.

Otvaranje izložbe:  28. oktobar 2023.

Detaljnije na sajtu: http://www.szentesifotokor.hu/palyazatok/alfoldifotoszalon2021.pdf

Obrazac za prijavu:

http://www.szentesifotokor.hu/palyazatok/alfoldinevezesilap2021.doc