XXII. Biennale Aktu w Szentes (Węgry) 2023

Centrum Kultury oraz Koło Fotograficzne w Szentes zapraszają do udziału
w

XXII Biennale Aktu w Szentes (Węgry)

w dniach 10 czerwca – 8 lipca 2023 r.

 

Cel wystawy fotograficznej:

 promocja aktów o wysokiej wartości artystycznej.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane po 2015 roku i nie uwzględnione dotychczas w Biennale Aktu w Szentes. (Ze względu na sytuację związaną z pandemią, wyjątkowo w tej edycji, przyjmujemy starsze zdjęcia!).

Można przesłać łącznie 8 prac (odbitka cyfrowa, zdjęcie wykonane tradycyjnie w laboratorium lub wydruk: kolorowy, czarno-biały, monochromatyczny obraz wykonany w normalnym procesie drukowania lub technikami archaicznymi). Maksymalnie 5 z nich może być fotografiami kolorowymi.

Czekamy na: cyfrowe zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, a także prace wykonane starymi lub ręcznie wykonanymi procesami (camera obscura, argentotypia, cyjanotypia, proces pigmentowy, druk olejny, papier solny, nitrotransfer itp.). Technika wykonania pracy musi być wskazana w karcie zgłoszenia, zostanie to określone w katalogu i na wystawie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku. Jeśli możesz, wypełnij go na komputerze i podpisz po wydrukowaniu. W przypadku braku podpisu zgłoszenie jest nieważne!

Do konkursu fotograficznego przyjmujemy tylko zdjęcia o wymiarach 30×40 lub 30×45 cm lub prace oprawione lub zalaminowane do tego rozmiaru,
o maksymalnej grubości 2 mm (grubsze zdjęcia nie mieszczą się w ramkach). Obraz może mieć dowolny rozmiar w ramach wyżej podanego rozmiaru zewnętrznego.

W szczególnych przypadkach przyjmujemy również zdjęcia o dowolnym rozmiarze, mniejsze niż 1 metr, oprawione, z zawieszkami, nadające się do ekspozycji, twórca musi samodzielnie rozwiązać problem z ich dostarczeniem
i odbiorem. Zestaw prac może zostać rozdzielony, jeśli autor nie sprzeciwi się temu na piśmie. Liczba prac razem ze zdjęciami w zestawach nie mogą przekraczać maksymalnej liczby sztuk w danej kategorii (kolorowe, czarno-białe) (tj. można przesłać tylko zestaw pięciu zdjęć kolorowych lub zestaw ośmiu zdjęć czarno-białych).

Strona graficzna prac nie może zawierać nazwiska twórcy, odniesienia do nazwiska ani tytułu zdjęcia. Na odwrocie prosimy podać tytuł zdjęcia, nazwisko autora, adres i ewentualnie przynależność do grupy twórczej. Należy również, odpowiednio umieszczając wymagany opis pracy na odwrocie, określić, czy obraz jest w formacie pionowym czy poziomym. Zdjęcia prosimy przesyłać w opakowaniach nadających się do odesłania pocztą (obok zdjęć należy umieścić gruby karton, aby zdjęcie nie pogniotło się podczas wysyłki). Nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zdjęcia zostaną zwrócone pocztą w taki sam sposób, w jaki zostały wysłane. W trakcie oceniania i organizacji wystawy zdjęcia są kilkakrotnie przesuwane, grupowane i przestawiane, dlatego nadesłane prace muszą być w takim stanie, aby to wytrzymały (etykiety graficzne nie mogą się odklejać, zalaminowany obraz nie może rozpaść się itp.).

Prace nie przyjęte na wystawę można odebrać osobiście po otwarciu wystawy, na miejscu lub później, w terminie uzgodnionym z organizatorem.

Po wystawie w Szentes materiał z wystawy jest udostępniany instytucjom kultury, galeriom i klubom fotograficznym. Dostarczeniem i zwrotem materiału zajmie się organizator kolejnej prezentacji.

Jeśli prace nie spełnią wymogów konkursu, nie zostaną zaprezentowane jury.

Prosimy fotografików o materiału wystawowy w formie cyfrowej, o boku dłuższym niż 25 cm, w rozdzielczości 300 dpi do stworzenia katalogu. Cały materiał z wystawy zostanie umieszczony na stronie Koło Fotograficzne
w Szentes w rozmiarze 300 x 500 pikseli. Zdjęcia z wystaw organizowanych
w poprzednich latach można również obejrzeć na stronie internetowej Koła Fotograficznego w Szentes w zakładce „Wystawy fotograficzne” („Fotókiállítások”): http://www.szentesifotokor.hu/

Opłata rejestracyjna: 3000 HUF Numer konta: Centrum Kultury Szentes HU11735043-15355423-00000000

(Opłata wpisowa zostanie wykorzystana do sporządzenia katalogu wystawy, którego kopię otrzyma każdy zgłaszający).

Członkowie jury:  Zsolt Hamarits,  Judit M Horváth, György Stalter renomowani fotograficy.

Nagrody: I., II., III. (indywidualny wykonany z brązu medal) oraz 5 nagród specjalnych z nagrodą i dyplomem).

Termin składania prac: 30 kwietnia 2023 r.

Ocena prac: 4-12 maja 2023 r.

Zawiadomienie o ocenie: 15 maja 2023 r.

Otwarcie wystawy: sobota, 10 czerwca 2023 r. o godz 15.00.

Ostatni dzień wystawy: 8 lipca 2023 r.

Zwrot prac: uzależniony jest od zakwalifikowania ich do kolejnych prezentacji.

Adres nadsyłania zgłoszeń: Szentesi Művelődési Központ, Szentesi Fotókör, 6600 Szentes (Węgry), Tóth József u. 10-14.

Administracja: szerzokszentes@gmail.com Anita Lantos,

tel.: +3663 314211 / wew. 16

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Warunki uczestnictwa: